Skip to main content

Full text of "An sanguis per omnes corporis venas et arterias iugiter circumfertur ?"

See other formats


Q 

s 

s 

s 


DEO OPT. MAX. UNI ET TRINO. VIRGII^I DEIP,,^. ET S. LUCA. ORTHODOXORUM MEDICORUM PATRONO 

Q U iE S T I 0 M E D I C A 

QJJODLIBETARIIS DISPUTATIONIBUS MANE DISCUTIENDA 

IN SCHOLIS MEDICORUM DIE JOVIS XVIIL DECEMBRIS- 

M. GUIDONE PATIN.Doaore Medico,&Profeflbrc Regio, Prafide. 

An fanguis ^er omnes moris wnM & arterias jugiter circumfertur? 

ne , cujus materia chylus eft, qui inore gulaque inchoatus, & tamen «ternam. Ad jd operis nihil habet accommodatius fangui- 

mani fanguinis formam induit. Inde tamen lapfus in Cavam aliafque infignes venas tergetur,nitetquemaff J His auiDue claudi omnino amar fi P^t:ie ornatus, ipfius jecoris iphfefe exhibentis propria innataque vi, totam ger- 

..pu„r.balnspa«ibus,mofua^e,pletur. Lem. Avenis itaV mlvetut, non a^odum pTSbsSjXtqZTeuTeiiit 

undein Aortam reliquafque arterias, «tb his in venas truStm”^ Cor7ngi°cAcuKr™ui*rt’arteriam ad l^vum Cordis finum iter refledere, 


verfa viventium corporum Oeconomia obinrCTm?pe°rmrtouT!^qSm’artfM™?rT S'lir™/™ ^ ’ Centauros & portentaprocreaturi: Mirum quippe quanturahoc uno figmento uni. 

tis Natur« fpeaator quantum vel prudenti illorum Sfu mali importet. Non defunt tamen qui tam futili opinione deledari^ad ^m tanm,^'3 au afflia« opemqle imploran- 

piciendam lucem oculos tantifper aperiant, facillime eum errorem, 4 uem rei novitas atrati' XtmSnrdVellm!' ’ pertinaciter adhierefcant, ctecitatifque antiquitatem infimulent. QuiLd afl 

quid demituf! ad id . quod 4 togullt^wT^rite rcumtridTuum"^^^^^^^ incurrantur. Nam fi e fanguinis in vems reconditi penu femper ali. 

Vitam h*rere,in i larumque fubftantiam abire & converti poteritt Rem propius iLuere, non modoLulemeire’^fedlre3?iE^ & ftiuTr ab d b’ D n'o«m faciat, quo tandem pafto ad 

tium corporum natura& ratio; ut quemadmodum amnis quantumvis tacimrnSs mordet roditquepaulatimdmf„i'nW 'Xma “ cT '’°”f «“ferentem deprehendes. Hiec quippe eft fluen. 

que luculenti caloris, f«pius fubeundo, novum calorem induat necefle eft. (>i autem prius Suafi fopiti vafotunuunicis adhSSnrH^^ raotuque ipfo incandefcat : & Cordis cava , fedem focum- 

nis fequuti in Cordis penetralia deduceiuur, & ipfum inquinabunt, & fimi&reliquis-fubinde partibus labem importabunt pr«terlabentis fangui- 

morum impuritas peperit, impune graftantibus, quam maxima mortalium ftrages edkur. ^ - • S que Medicis omni pr«ftanti auxilio deftitutis, morbifque ipfis, quos vel fanguinis fervor, velhu- 

^onergo/anguis feromes cerf oris venas arterias jugiter circumfertur. 

DOMINI DOCTORes DISPUTATURI- 

A/. NicoUus Bonvarlet. 


M. Francifcus Sorand. 
A/. lacobus le Meneflrel. 
M. Carolus Bri/et. 


M. Nicolaus Rainjfant. 
Af, hanncs Grout, 


Ai. Antonius Morand. 
Ai. loannes Hamon. 
M. Sinton Boulot. 


ProponebatLutetisIOANNES CORDELLE, Hamus, A.R.S.H. 1670. 


' 2-35